ඇඳිරිනිතිය ගැන නොතකා ඊයේ රාත්‍රියේ 400ක් පමණ පිරිසක් මැණික්හින්න ගිනිතියයි..මෙන්න ඊයේ මැණික්හින්න ඇවිලුණු හැටි

ඝාතන සිද්ධියක් මුල් කරගෙන මේ දිනවල තෙල්දෙණිය සහා මැණික්හින්න ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ වල ඉතාම කළඹල කාරී ස්භාවයක් ඇති බව මුළු ලංකාවම දන්නා කරුණක් එම නිසා මෙම ප්‍රදේශ වලට මේ දිනවල ඇඳිරිනීතිය පනවන්නට පොලිසිය කටයුතු කර තිබුනත් ඊයේ රාත්‍රියේ 400ක පමණ පිරිසක් කලහකාරී ලෙස හැසිරී තිබුන මේ පිලිඹ්ඬ්ක්ව වැඩි විස්තර පහත විඩියෝවෙන් බලන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *