ඉන්දියාවම හොල්මන් කරමින ශ්‍රී දේවිගේ දේපල වටිනාකම හෙළිවෙයි.අවුරුද්දට වියදම කෝටි 8යි අදායම කෝටි 30

හදිසියේ දියේ ගිලීමෙන් පසුගියදා ඩුබායිහිදී මරණයට පත්වූ ඉන්දිය සිනමාවේ සුරූපී නිළි ශ්‍රී දේවිගේ දේපළ වටිනාකම ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. මුළු ඉන්දියාවම හොල්මන් වූ ශ්‍රී දේවිගේ දේපල වටිනාකම් මෙන්න.පිස්සු හැදෙනව.පහත වීඩියෝව තුලින් දැනගන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *