තෙල්දෙණියේ සිද්ධිය ගැන සිදූ ටෙලි නාට්‍යයේ “දරපාන් මාම ” කියපු ආන්දෝලනාත්මක කතාව

මේ වෙනකොට තෙල්දෙණිය ආශිත ප්‍රදේශ වල ඇතිවෙලා තියන තත්වය ගැන අමුතුවන් කාවවත් දැනුවත් කරන්න ඕන නෑනේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකටම ඇදිරිනීතිය දැමීමට සිදුවෙලා තියනවා කොම හරි මේ සිද්දිය ගැන ප්‍රසිද්ධ නළුවෙක් කිව කතාවක් තම මේ

මෙිි ගැන සිතන්න..

Geplaatst door Ruwan Perera op dinsdag 6 maart 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *